Opći uvjeti korištenja web stranice

(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)

 

1. Ovim Općim uvjetima se određuju uvjeti korištenja web stranice kao i proizvoda i usluga ponuđene od strane Goldlight2910 j.d.o.o. Goldlight2910 j.d.o.o. izdavač je web stranice www.goldlight2910 . Pristupom, pregledavanjem i korištenjem web stranice ili bilo koje od naših aplikacija, putem bilo koje platforme (u daljnjem tekstu zajedno: Web stranica) i/ili ostvarenjem kupnje, priznajete i slažete se da ste pročitali, razumjeli i složili se s ovdje iznesenim Općim uvjetima korištenja i odredbama navedenim niže (uključujući i Izjavu o zaštiti privatnosti).
Molimo Vas da ne posjećujete predmetnu Web stranicu, tj. da se ne služite ovom Web stranicom ako iz nekog razloga ne prihvaćate ovdje navedene Opće uvjete korištenja i pravila ili se s istima ne slažete. Provođenje financijskih transakcija, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta skup je interaktivnih usluga koje putem web stranice na domeni www.goldlight2910 j.o.o.o pruža Goldlight2910 j.d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu na adresi Pavlenski put 5o . Ova je Web stranica, njezin sadržaj i infrastruktura te Internet trgovina na ovoj Web stranici (u daljnjem tekstu: Proizvodi i sluge) u vlasništvu i pod rukovodstvom tvrtke Goldlight2910j.d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu Pavlenski put 5o (u daljnjem tekstu: Goldlight2910j.o.o.o. , i na raspolaganju su samo Vašoj osobnoj, nekomercijalnoj upotrebi, u skladu s dolje navedenim uvjetima i odredbama.

 

U Općim uvjetima pojmovi imaju sljedeće značenje:
Internet trgovina: je usluga koja omogućava registriranim korisnicima kupnju Proizvoda i usluga i putem Web stranice u vlasništvuGoldlight2910j.d.o.o.
Web stranica: Web stranica označava sve web stranice, aplikacije i Internet trgovinu u vlasništvu Goldlight2910.j.d.o.o
Korisnik: označava svaku fizičku i pravnu osobu kao i registriranog Korisnika sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske koja pristupa Web stranici.
Registrirani Korisnik: znači svaku potpuno poslovno sposobnu fizičku ili pravnu osobu, koja se registrira za korištenje usluge Internet trgovine sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske.
Pristupom Internet trgovini putem odgovarajućih tehničkih pomagala i sredstava, Korisnik se obvezuje poštivati Opće uvjete i u potpunosti se slaže da se oni primjenjuju na njega kao krajnjeg Korisnika.

 

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI
2.1. Pristupom na Web stranicu Korisnik se obvezuje da neće:
* koristiti Web stranicu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
* unositi na Web stranicu ili distribuirati putem Web stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
* mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Web stranici;
* koristiti Web stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
* koristiti Web stranicu za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
* unositi ili distribuirati putem Web stranice bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, spamove ili slično.
2.2 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Web stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Goldlight2910.j.o.o.o ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Goldlight2910j.d.o.o. ili bilo kojoj trećoj osobi.
2.3 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj Web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe Korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
2.4 Korištenjem sadržaja ove Web stranice, koja je na vlastitu odgovornost, Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju korištenjem Web stranice te prihvaća koristiti sadržaj Web stranice isključivo za osobnu uporabu.
2.5 Goldlight2910j.d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja bi na bilo koji način mogla nastati iz, ili na bilo koji način mogla biti vezana za korištenje Web stranice, kao iza bilo koje radnje Korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja Web stranice, te za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Web stranice.
2.6 Web stranica može sadržavati dokumente, podatke, informacije kao i veze (linkove) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to razumno potrebno i moguće, kao takve označavati. Goldlight2910j.d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Goldlight2910 j.d.o.o.o se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane sa Goldlight2910j.d.o.o. . samo zbog postojanja veze s Web stranicom.
2.7 Goldlight2910 j.d.o.o. zadržava bez najave pravo izmjene sadržaja Web stranice, pravo ukidanja Web stranice, te pravo ograničavanja pristupa Web stranici, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.
2.8 Goldlight2910j.d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti Web stranice zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
2.9 Goldlight2910 j.d.o.o. zadržava pravo promjene cijena svojih Proizvoda i usluga.
2.10 Goldlight2910 j.d.o.o. zadržava pravo spriječiti pristup Web stranici IP adresama, odnosno Korisnicima, s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s tog osnova neće snositi nikakvu odgovornost.
2.11 Goldlight2910 j.d.o.o. niti na koji način ne odgovara Korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa Web stranici i Internet trgovini.

 

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
3.1 Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj Web stranice isključivo vlasništvo društva Goldlight2910j.o.o.o. ili njezinih ovlaštenika.
3.2 Korištenjem Web stranice Korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja Web stranice na način da se ista pregledava za osobne svrhe.
3.3 Goldlight2910j.o.o.o. na Korisnika ne prenosi bilo koja prava vezana na sadržaj Web stranice, osim kako je to određeno Općim uvjetima i uputama na samoj Web stranici.
3.4 Korisnik se obvezuje poštivati autorska prava trećih osoba te osobito nema pravo skidati (download), umnožavati, kopirati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe.
3.5 Korisniku se može samo izričito dati pravo na skidanje (download) određenog sadržaja na Web stranici. U tom slučaju Korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da u odnosu na takav sadržaj i u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta, pa tako i pritom poštuje autorska prava trećih osoba.
3.6 Goldlight2910 j.o.o.o ne odgovara za eventualna kršenja autorskih prava radi pohrane podataka (upload), uključujući fotografije i dokumente, na Web stranicu od strane Korisnika, te će po pozivu i dokazu o postojanju autorskih prava treće osobe iste ukloniti sa Web stranice u najkraćem mogućem roku. Ukoliko su Korisnici na Web stranicu pohranili (upload) podatke nad kojima sami polažu autorska prava, isti su pritom dali suglasnosti da ti podaci postaju isključivo vlasništvo Goldlight2910j.o.o.o te ih Goldlight2910j.o.o.o. ima pravo neograničeno koristiti u komercijalne svrhe bez naknade.

 

4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
4.1 Registrirani Korisnik će biti obvezan dati društvu Goldlight2910j.o.o.o. osobne podatke prije pristupa određenim sadržajima na Web stranici. Ukoliko Registrirani Korisnik isto i učini, smatrat će se da je pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđenih ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje Web stranica.
4.2 Označavanjem odgovarajućih polja na Web stranicama smatra se da Korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje Web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:
· suglasnost da Goldlight 2910jdo.o.o. može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Goldlight2910.j.d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Korisnika i Goldlight2910 j.d.o.o. , te sprječavanja eventualnih zlouporaba;
· potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva Korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Goldlighta2910 j.d.o.o. na zadovoljstvo Korisnika;
· davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih usluga i svrha;
4.3 Goldlight2910 j.o.o.o. će čuvati osobne podatke samo koliko je to nužno potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon isteka vremenskog roka, osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.
4.4 Goldlight2910j.d.o.o. neće neovlašteno razotkriti osobne podatke Registriranog Korisnika trećim osobama osim ako je to uvjetovano radi pružanja kvalitetnije usluge.
4.5 Goldlight2910.j.d.o.o. će osigurati da se osobni podaci drže sukladno odredbama, na sigurnom mjestu, koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka, a kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.
4.6 Registriranim korisnicima Goldlight2910 j.o.o.o. će omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da osobni podaci budu točni, potpuni i ažurirani.
4.7 Korisnici mogu izravno kontaktirati Goldlight2910 j.o.o.o ukoliko imaju dodatna pitanja vezana za korištenje osobnih podataka.
4.8 Ukoliko korisnici zatraže brisanje svojih osobnih podataka, po njihovom nalogu u pisanom obliku Goldlight2910.j.o.o.o će takve podatke ukloniti, a time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na Web stranici.
4.9 Korisnik jamči za potpunost, istinitost i točnost podataka koje je upisao ili ažurirao.

 

5. KORIŠTENJE USLUGE INTERNET TRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA
5.1 Korištenje Internet trgovine je dostupno isključivo punoljetnim i potpuno poslovno sposobnim Registriranim korisnicima, što isti potvrđuju samim korištenjem Internet trgovine.
5.2 Registracija Korisnika se vrši putem Web stranice, tom prilikom je Korisnik obvezan upisati određene osobne podatke, kao i druge podatke, te označavanjem predviđenog polja pristati na korištenje takvih podataka kako bi se mogao registrirati.
5.3 Nakon uspješne registracije, Registriranom Korisniku se dodjeljuje na korištenje korisničko ime i lozinka u svrhu autorizacije korištenja Internet trgovine. Registrirani Korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i zaporke. U slučaju da registrirani Korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, osobno odgovora za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegovog korisničkog imena i/ili lozinke sve do trenutka dok ne obavijesti Goldlight2910 j.d.o.o putem kontakata objavljenih na Web stranici te pritom izričito naznači da se sumnja u neautorizirano korištenje. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili zaporkom.
5.4 Registracijom Korisnik potvrđuje i izričito izjavljuje:
· da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na Internet trgovinu;
· da je dao potpune, točne, istinite i ažurne podatke;
· da daje izričitu suglasnost društvu Goldlight2910.j.d.o.o. da može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke u svrhu vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, kao i unapređenja usluga i da Goldlight2910j.o.o.o .navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja Usluge, zaštite interesa Korisnika i Goldlight2910j.o.o.o , te sprječavanja eventualnih zlouporaba;

 

6. NAČIN ODABIRA, NARUČIVANJA I KUPOVANJA PROIZVODA I USLUGA
6.1 Registrirani Korisnik pristaje da se kupnja putem Internet trgovine vrši na način da Registrirani Korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne u Internet trgovini na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa.
6.2 Elektronskim putem se vrši narudžba proizvoda ili usluge, te Registrirani Korisnik tim aktom postaje kupac. Klikom na ikonu “Moja košarica”, odabrani proizvod ili usluga sprema se u virtualnu potrošačku košaricu.
6.3 Za nastavak postupka narudžbe odabranih proizvoda i usluga potrebno kliknuti “Kupi” .
6.4 Za odustajanje od narudžbe proizvoda ili usluga potrebno je kliknuti „ukloni artikl“.
6.5 Kada Registrirani Korisnik (kupac) prođe cijeli predviđeni postupak narudžbe, toga trena se proizvod ili usluga smatra naručenim. Po završetku postupka narudžbe, Registrirani Korisnik (kupac) dobit će potvrdu da je narudžba zaprimljena na e-mail adresu kojom se Registrirani Korisnik (kupac) registrirao kao Korisnik /kupac.
6.6 Goldlight2910j.o.o.o će kontaktirati kupca ili telefonski ili putem e-mail-a u roku od 48 (četrdeset osam) sati, ukoliko nije u mogućnosti isporučiti neko od naručenih proizvoda ili usluga te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati narudžbu naručenog proizvoda ili usluge sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

 

7. CIJENE KUPNJE PROIZVODA I USLUGA PUTEM INTERNET TRGOVINE
7.1 Sve cijene usluga su izražene u hrvatskim kunama (“HRK”) i eurima (EUR) sukladno zakonima koji se provode na području Hrvatske,gdje Goldlight2910j.o.o.o. ima sjedište.
7.2 Goldlight2910.j.d.o.o. može odrediti određene popuste na kupovinu putem Internet trgovine na pojedine proizvode ili usluge. Oni se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje. Proizvodi i usluge na koje se odnose popusti biti će jasno naznačeni uz popust koji se odnosi na takav proizvod ili uslugu.
7.3 Cijene Proizvoda i usluga su podložne promjenama te Goldlight2910 j.o.o. zadržava pravo na promjene istih do trenutka potvrde kupovine.
7.4 Registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem Internet trgovine potvrdom kupovine.

 

8. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM INTERNET TRGOVINE
8.1 Registrirani korisnici proizvode i usluge mogu plaćati e-banking uslugom, kreditnom karticom ili virmanom.
8.2 Autorizacija prilikom plaćanja kreditnom karticom se vrši automatski.
8.3 Sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice Korisnika snosi Goldlight2910j.d.o.o..
8.4 U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida. Registrirani Korisnik može izvršiti ili nastaviti kupovinu putem Internet trgovine samo nakon uspješno obavljene autorizacije.
8.5 Potvrdu da li je autorizacija obavljena uspješno ili neuspješno registrirani Korisnik zaprima putem elektronske pošte (e-mail) ili web stranice. Odgovornost za ispravnost podataka koji su navedeni te da su isti potpuni, točni, istiniti i ažurirani, izričito preuzima registrirani Korisnik.

 

9. CIJENA, NAČIN I VRIJEME DOSTAVE KOD KUPNJE PUTEM INTERNET TRGOVINE
9.1 Dostava proizvoda moguća je unutar područja Republike Hrvatske .Cijena, način i vrijeme dostave navedeni su uz opis svakog proizvoda i usluge.
9.2 U slučaju predviđenog kašnjenja isporuke radi više sile i/ili bez krivnje društva Goldlight 2910j.d.o.o, te ukoliko iz bilo kojeg razloga registrirani Korisnik (kupac) nije dostupan na podacima za kontakt koje je naveo prilikom registracije kako bi ga se o istome obavijestilo, društvo Goldlight2910.j.o.o.o ne odgovara za kašnjenje isporuke.
9.3 Isporuka proizvoda će biti na adresu koju je registrirani Korisnik (kupac) naveo prilikom registracije. Ukoliko registrirani Korisnik (kupac) nije osobno dostupan ili ne prima dostavu na adresu koju je naveo kao adresu dostave, bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili se dostava može preuzeti od strane druge osobe (punoljetnog člana domaćinstva ili ovlaštena osoba od strane registriranog Korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.
9.4 Prilikom preuzimanja, registrirani Korisnik (kupac) je obvezan pregledati pošiljku na vidljiva oštećenja te prijaviti izravno dostavljaču. U tom slučaju može odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa registrirani Korisnik (kupac) potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled te da nema primjedbi na oštećenja na transportnim pakiranjima.
9.5 Ukoliko zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnom pakiranju registrirani Korisnik (kupac) odbije primiti pošiljku, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac za reklamaciju u vezi oštećenih pošiljaka te putem e-mail-a odmah obavijestiti društvo Goldlight2910j.do.o.o. ,želi li ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca Goldlight2910 j.d.o.o se obvezuje na zahtjev registriranog Korisnika (kupac) u rokovima od 15 dana izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodima koji se nalazi na zalihama kod Goldlight2910j.d.o.o. bez dodatnih troškova dostave ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu registriranog Korisnika.
9.6 Goldlight2910 j.do.o.o zadržava pravo na nadoknadu nastalih dodatnih troškova, ukoliko registrirani Korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga odnosno odbije ispuniti odgovarajuće obrasce.

 

10. NARUDŽBA PROIZVODA PUTEM INTERNET TRGOVINE
10.1 Proizvodi koje registrirani Korisnik stavi u košarici nisu naručeni, tek nakon potvrde plaćanja od strane registriranog Korisnika, proizvod je naručen.
10.2 Postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne putem ove Internet trgovine u periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja. U tom slučaju će registrirani Korisnik biti obaviješten putem telefona ili e-mail-a.

 

10. POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM INTERNET TRGOVINE
10.1 Pravo na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe registrirani Korisnik (kupac) uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni registrirani Korisnik (kupac) ostvaruje samo prilikom primitka proizvoda od kurirske službe. Na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, proizvoda Goldlight2910j.o.o.o će registriranom Korisniku vratiti sredstva na račun koji je Korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku 15 (petnaest) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.
10.2 Povrat kupljenih proizvoda registrirani Korisnik je dužan najaviti putem obrasca za reklamaciju nakon pristupa Goldlight2910j.o.o. usluzi, koristeći pri tom korisničko ime i lozinku, unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.
10.3 Registrirani Korisnik vrši povrat dostavljenih proizvoda na adresu o kojoj je registrirani Korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju.
10.4 Dostavljene proizvode registrirani Korisnik je obvezan vratiti uz priložen račun u neoštećenom stanju u kojem su mu dostavljeni te u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).
10.5 Goldlight2910 j.o.o.o nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe. Uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom, reklamirani proizvod bit će vraćen kupcu o njegovom trošku.
10.6 Goldlight2910 j.o.o.o će snositi trošak ponovnog slanja proizvoda ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan.
10.7 Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te registrirani Korisnik (kupac) dobio neki drugi umjesto naručenog proizvoda, dužan je isto prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od 7 (sedam) dana. U tom slučaju, registrirani Korisnik (kupac) vraća krivo isporučen proizvod na trošak Goldlight2910j.o.o. koji se obvezuje prema zahtjevu Korisnika isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada zaprimi krivo isporučeni proizvod.
10.8 Ukoliko Korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana predviđenog za isporuku proizvoda i to putem kontakata objavljenih na web stranici. Goldlight2910.j.o.o.o. je dužan u tom roku utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te Korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.
10.9 Svi prigovori i reklamacije podnose se pisano na adresu sjedišta Goldlight2910j.o.o.o. ili na e-mail adresu prodaja@goldlight2910

 

11. OSTALI UVJETI INTERNET TRGOVINE
11.1 Goldligh2910 ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom Korisniku i trećim osobama uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem, te u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja Internet trgovine, te ako predmetna šteta nije nastala krivnjom društva Goldlight2910 j.o.o.o .
11.2 Goldlight2910j.o.o.o ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja Internet trgovine.
11.3 Na korištenje Internet trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona i propisa koji se odnose na pružanje i korištenje takvih vrsta usluga.
11.4 Na korištenje Internet trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o zaštiti potrošača.
11.5 U ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo uz suglasnost zakonskog zastupnika.

 

12. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE
12.1 Goldlight2910 j.o.o.o zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Web stranice, te posebno Internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranici.

 

13. NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA
13.1 Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu (Republika Hrvatska).
13.2 U slučaju spora mjerodavno je materijalno pravo Republike Hrvatske.

v

Zastupnik MenoDea za Hrvatsku.


Pavlenski Put 5 o
10000 Zagreb, Hrvatska

T: +385 91 516 60 47
E: prodaja@goldlight2910.hr
E: goldlight@goldlight2910.hr

OIB 25573404634
IBAN HR912340009111081114