Opći uvjeti korištenja web stranice

(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)

 

Korištenjem ove stranice smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim uvjetima korištenja, Uvjetima prodaje i Izjavom o tajnosti podataka.

Vlasnik ove stranice je GoldLight2910 j.d.o.o., Pavlenski Put 5 o, 10000 Zagreb.

Usluga koju pruža GoldLight2910 j.d.o.o. (dalje u tekstu GoldLight2910) sa sjedištem u Zagrebu, sastoji se od upravljanja sadržajem i formom, provođenja financijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji kao i pružanja usluga putem interneta.

Svakim daljnjim korištenjem ove stranice nakon upoznavanja s ovim uvjetima, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim te pristaju na korištenje stranice i usluga koje ona pruža, a sukladno tim uvjetima. Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža GoldLight2910.

Ukoliko navedeno ne prihvaćate ili se ne slažete s istim, molimo ne koristite ovu internet stranicu i usluge koje ona pruža.

Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način posredno ili neposredno koristi ili je koristila usluge GoldLight2910.

 

Autorska prava

Kompletan sadržaj koji se nalazi na ovoj internet stranici vlasništvo je tvrtke GoldLight2910 j.d.o.o. te su kao takvi zaštićeni zakonom ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i / ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. GoldLight2910 je također nositelj autorskih prava na kompletnom vizualnom sadržaju internet stranice GoldLight2910 nužnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje.

Zabranjeno je bilo kakvo umnožavanje, distribuiranje, kopiranje i/ili objavljivanje sadržaja internet stranice komadkomad.com bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika.

Svako kršenje ove zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava ili kakvog drugog prava, stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanje raznih vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

Korisnik može s ove internet stranice preuzimati, ispisivati ili spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo i isključivo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

GoldLight2910 ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati Korisniku i trećima:

uslijed neautoriziranog korištenja podataka kod kupovine ili štetu povezanu sa takvim korištenjem,

u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja usluge kupovine preko interneta, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom GoldLight2910-a.

GoldLight2910 zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, uključujući i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje ovih internet stranica.

GoldLight2910 može prestati slati informacije, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike. GoldLight2910 zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim i nužnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih uvjeta korištenja internet stranice i / ili izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga GoldLight2910 savjetuje korisnicima da periodično ponovno pročitaju informacije sadržane u uvjetima korištenja i izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.

Ako dođe do promjene Uvjeta korištenja i / ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti ovu internet stranicu, smatra se da prihvaća nove Uvjete korištenja i izmjenjenu Izjavu o povjerljivosti podataka. Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama GoldLight2910. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetne internet stranice od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena. Obveza i dužnost korisnika je da koriste internetsku stranicu GoldLight2910 isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. GoldLight2910 može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na svojim internet stranicama, a s ciljem osiguranja poštivanja ovih uvjeta korištenja i poštivanja propisa Republike Hrvatske.

GoldLight2910 ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati Korisniku i trećima:

uslijed neautoriziranog korištenja podataka kod kupovine ili štetu povezanu sa takvim korištenjem,

u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja usluge kupovine preko interneta, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom GoldLight2910-a.

GoldLight2910 ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja webshop usluge.

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

 

Ograničenje odgovornosti

Korisnik je suglasan da je korištenje internet stranice GoldLight2910 isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. GoldLight2910, kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Korisnik je suglasan s time da pristup ovoj internet stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran vlasnik ove stranice.

Krajnji korisnik je upoznat i suglasan s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju navedene, a s time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga GoldLight2910 ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. GoldLight2910 ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovom internet stranicom. Korisnik potvrđuje da se ovo odnosi na cjelokupan sadržaj internet portala.

Ova izjava o odgovornosti se odnosi na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, lošim osobinama, prekidom, izuzećem, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom.

 

Registrirani korisnici

Korisnici prilikom registracije moraju unijeti istinite podatke te odabrati korisničko ime i tajnu lozinku.

Korisnik je suglasan da su sve opcije međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija pa stoga GoldLight2910 može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto GoldLight2910 obavezno ne kontrolira ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na ovim internet stranicama, GoldLight2910 nije odgovoran kako za radnje koje korisnik poduzima u bilo kojem djelu ove internet stranice, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao postaviti na istima.

Internet stranica GoldLight2910 zadržava pravo objave informacija u slučaju tužbe ili zakonskih akcija podignutih zbog korisničkih sadržaja.

Registrirani korisnici obvezuju se da neće:

koristiti komunikacijske servise za piramidalne sheme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja

maltretirati, ugrožavati, vrijeđati, prijetiti, obmanjivati ili na bilo koji način povređivati prava drugih korisnika naših i tuđih komunikacijskih servisa

objavljivati i distribuirati nedoličan, vulgaran, nepristojan ili nezakonit sadržaj- uploadati ili širiti sadržaje zaštićene autorskim pravima

uploadati datoteke koje sadržavaju viruse, crve, trojane ili bilo kakav software koji nanosi štetu

lažno se predstavljati u svrhu prijevare ili obmane drugog korisnika- kreirati višestruke profile

sugerirati na bilo koji službenu povezanost sa portalom GoldLight2910

kršiti bilo koji važeći zakon

GoldLight2910 može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.

 

Razno

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Ističe se da su naslovi iznad poglavlja ovih Općih uvjeta prodaje postavljeni samo radi lakšeg snalaženja, te da isti niti na koji način ne utječu na tumačenje ovih Općih uvjeta prodaje. U slučaju ništetnosti, pobojnosti ili neprovedivosti bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta prodaje takva ništetna, pobojna ili neprovediva odredba neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta prodaje.

GoldLight2910 j.d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati Korisniku i trećima:

uslijed neautoriziranog korištenja podataka kod kupovine ili štetu povezanu sa takvim korištenjem,

u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja usluge kupovine preko interneta, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom GoldLight2910-a.

 

GoldLight2910 j.d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja webshop usluge.

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

v

Zastupnik MenoDea za Hrvatsku.


Pavlenski Put 5 o
10000 Zagreb, Hrvatska

T: +385 91 516 60 47
E: prodaja@goldlight2910.hr
E: goldlight@goldlight2910.hr

OIB 25573404634
IBAN HR912340009111081114