Djelovanje

2 × MANJE NEUGODA

Sadržaj 100 mikrograma 8-PN dnevno koji se nalazi u MenoDea smanjuje nelagodu zbog simptoma menopauze za čak 2 × nakon upotrebe od 6 tjedana.

4 × MANJE NAVALA VRUĆINE

Sadržaj 100 mikrograma 8-PN dnevno u MenoDea smanjuje nelagodu zbog simptoma menopauze za čak 4 × nakon upotrebe od 6 tjedana.

v

Zastupnik MenoDea za Hrvatsku.


Pavlenski Put 5 o
10000 Zagreb, Hrvatska

T: +385 91 516 60 47
E: prodaja@goldlight2910.hr
E: goldlight@goldlight2910.hr

OIB 25573404634
IBAN HR912340009111081114